Hội nghị tập huấn công tác giảng viên cố vấn 2018 - 2019

Thời gian
: 08:00 16/11/2018
Địa điểm
: Hội trường 36, Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 16/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây