Hội thảo khoa học "Phân tầng xếp hạng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam - Từ nhận thức đến hành động"

Thời gian
: 08:00 19/06/2018
Địa điểm
: Hội trường 36 Tôn Thất Đạm, Q1, TP. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

 


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 30/06/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây