Hội thảo Quốc tế Kinh tế Lượng Lần thứ 3

Thời gian
: 08:00 14/01/2020
Địa điểm
: Vũng Tàu & TP. Hồ Chí Minh
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


 Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây