Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Thời gian
: 08:00 11/01/2018
Địa điểm
: Hội trường, 56 Hoàng Diệu II, Thủ Đức, Tp. HCM
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 19/08/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây