THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018

Thời gian
: 08:00 15/01/2018
Địa điểm
: Banking University HCMC
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

THE FIRST INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2018

Date: 15-16 January 2018
Location: Banking University HCMC
Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com
Website:www.hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn

Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 15/01/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây