THE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Thời gian
: 00:00 14/01/2019
Địa điểm
: Banking University HCMC
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

HE SECOND INTERNATIONAL ECONOMETRIC CONFERENCE OF VIETNAM - ECONVN2019

Topic: 

Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

Date: 14-16 January 2019

Location: Banking University HCMC


 

 

 

 

Email: vietnam.buh.econvn@gmail.com

https://easychair.org/conferences/?conf=econvn2019

Website:http://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 16/11/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây