TỌA ĐÀM "FUZZY MODELS IN DATA-DRIVEN DECISION MAKING IN ECONOMICS"

Thời gian
: 09:00 21/01/2018
Địa điểm
: Hội trường lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Q1
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:


Liên hệ

Họ và tên
E-Mail
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên hệ
Sự kiện
Sự kiện sắp diễn ra