19:57 08/10/2016

Báo Công thương, Thời báo Ngân hàng đưa tin "BUH và SS4U ký kết hợp tác tổ chức lớp giải pháp ERP"

Thời báo Ngân hàng
http://thoibaonganhang.vn/buh-va-ss4u-ky-ket-hop-tac-to-chuc-lop-giai-phap-erp-54505.html

Báo Công thương

http://m.baocongthuong.com.vn/ss4u-va-buh-ky-ket-hop-tac-trien-khai-dao-tao-erp.html

Các tin khác

Thông báo - Tin tức
Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 23/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây