07:42 18/02/2019

Báo Thương hiệu & Pháp luật, Công thương, Kinh doanh Plus, Viet Daily, Doanh nghiệp phát triển, Cổng thông tin điện tử TP.HCM đồng loạt đưa tin về Hội thảo thường niên lần thứ nhất của Dự án JEUL (Enterprise-University Links) trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ “Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp”

Từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ nhất của Dự án JEUL (Enterprise-University Links) trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ “Nâng cao năng lực của các tổ chức giáo dục thông qua các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp”.

Báo Thương Hiệu và Pháp luật
http://thuonghieuvaphapluat.vn/khoi-dong-du-an-lien-ket-doanh-nghiep-va-cac-truong-dai-hoc-d18814.html

Báo Công thương
https://congthuong.vn/nang-cao-nang-luc-giao-duc-qua-chuong-trinh-hop-tac-voi-doanh-nghiep-114922.html

Kinh Doanh Plus
http://kinhdoanhplus.vn/nang-cao-nang-luc-cua-cac-to-chuc-giao-duc-thong-qua-cac-chuong-trinh-hop-tac-voi-cac-doanh-nghiep-d240100/

VietDaily
https://vietdaily.vn/giao-duc/dai-hoc-ngan-hang-tphcm-to-chuc-hoi-nghi-thuong-nien-du-an-jeul.html

Doanh nghiệp & Phát triển
https://doanhnghiepphattrien.vn/truong-dai-hoc-ngan-hang-tp-hcm-dang-cai-to-chuc-cuoc-hop-thuong-nien-lan-thu-nhat-cua-du-an-jeul/

C
ổng thông tin điện tử TP. HCM
http://www.hochiminhcity.gov.vn/thongtinthanhpho/tintuc/lists/posts/post.aspx?CategoryId=37&ItemID=61252&PublishedDate=2019-01-18T14:30:00Z

Ban Website


 

Các tin khác

Thông báo - Tin tức
Sự kiện sắp diễn ra
9:19 - 20/07/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây