14:59 16/06/2018

Hội nghị công tác tài chính năm 2017

Cùng với sự phát triển về quy mô và chất lượng đào tạo thì việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của trường đại học. 

Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển bền vững, hướng tới tự chủ tài chính trong thời gian tới, sáng ngày 14/6/2018, tại Hội trường lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tài chính năm 2017 với sự tham dự của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng ủy, đại diện Ban Thanh tra Nhân dân, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Trưởng, phó các đơn vị trong toàn Trường.

Toàn cảnh Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ bộ về tình hình công tác tài chính năm 2017 và Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Trường. So với Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường, Dự thảo Quy chế chi tiêu năm 2018 đã có những điểm mới nổi bật bám sát vào thực tế hoạt động của Nhà trường như: bổ sung và điều chỉnh các hạng mục thu – chi phù hợp về hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; khen thưởng; nâng cao phúc lợi cho người lao động;…

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng- Phó trưởng phòng, PTP TCKT báo cáo tại Hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, minh bạch và mang tính xây dựng, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực về các nội dung: thu chi từ hoạt động đào tạo; các khoản chi theo quy định như công tác phí; phụ cấp thai sản, hình thức chi khám chữa bệnh, phụ cấp ngoài giờ; cơ chế tăng cường thu – chi theo đúng quy định…


Một số ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngoài những nội dung đã được Lãnh đạo nhà trường và các phòng ban chức năng trả lời trực tiếp tại Hội nghị, Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các khoản mục phù hợp để hoàn thiện Quy chế và đưa vào áp dụng.  

Đoàn Chủ tịch trả lời một số ý kiến từ đại biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Bùi Hữu Toàn - Quyền Hiệu trưởng nhà trường tập trung vào các nội dung chính: (i) Tăng nguồn thu từ hoạt động đào tạo của nhà trường nhưng phải đảm bảo đúng quy định và phù hợp môi trường giáo dục và đào tạo là hướng tới người học, phục vụ người học và chất lượng đào tạo; (ii) Tăng nguồn thu từ  liên kết đào tạo ngắn hạn; (iii) Xây dựng các cơ chế thu – chi hợp lý nhằm phát huy vai trò các đơn vị trong hợp tác liên kết đào tạo mang lại nguồn thu cho Trường; (iv) Nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên và người lao động.

TS. Bùi Hữu Toàn - Quyền Hiệu trưởng Nhà trường
kết luận các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong kế hoạch tài chính năm 2018.

Hội nghị Tài chính năm 2017 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM kết thúc tốt đẹp với tinh thần thúc đẩy và hoàn thiện cao nhất về thu, chi và cơ chế thực hiện thu - chi từ mọi mặt hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, đảm bảo thu - chi tài chính theo đúng quy định và chế độ tài chính của Nhà nước.

Ban website


Thông báo - Tin tức
Sự kiện sắp diễn ra
9:00 - 01/06/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây
du học mỹtư vấn du học mỹtrường đại học mỹtriển lãm du họcthương mạithị trường