10:27 13/02/2017

Thông điệp đầu năm 2017 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đứng trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, tập thể nhà trường phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của chương trình hành động của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

                                                            

Các tin khác

Thông báo - Tin tức
Sự kiện sắp diễn ra
8:30 - 23/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây