10:38 02/12/2019

2659.19 QĐ công nhận đạt trình độ Tin học chuẩn đầu ra đối với sinh viên ĐHCQ đợt tháng 11 năm 2019


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây