09:11 18/01/2018

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên chính quy trong diện xét cấp “Học bổng Ngân sách học kỳ 1 và học kỳ 2, năm học 2016 – 2017” (Lần 2)


File đính kèm

2. DS sinh viên chính quy dự kiến được xét cấp HBNS HK 1&2, năm học 2016 - 2017.xls Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây