14:14 18/06/2019

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi "Thiết kế Bộ nhận diện Thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM"
Tài liệu đính kèm

504.19 ke hoach to chuc information Day.pdf Tải về
Phieu dang ky du thi ca nhan.pdf Tải về
Phieu dang ky du thi don vi.pdf Tải về
Phieu dang ky du thi nhom.pdf Tải về
Phu luc dinh kem.pdf Tải về
The le.pdf Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây