10:19 13/11/2019

Thông báo V/v ban hành lịch giảng - lịch thi hệ ĐHCQ, hệ ĐHCQ CT CLC Học kỳ 2 (2019-2020)


Tài liệu đính kèm

LỊCH GIẢNG ĐHCQ Tải về
LỊCH GIẢNG ĐHCQ CLC Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 23/12/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây