09:22 13/11/2019

Thông báo V/v chuẩn bị xử lý học vụ đối với sinh viên hệ ĐHCQ chường trình ĐT CLC Khoá 1 hết thời gian đào tạo kéo dài


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 23/12/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây