16:04 06/08/2018

Thông báo V/v đăng ký học ghép đối với sinh viên hệ chính quy chưa tham gia học tập và có chứng chỉ “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa”


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
0:00 - 11/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây