10:00 06/09/2019

Thông báo V/v hết niên hạn đào tạo đối với sinh viên đại học khoá 29 (Lần 3)


Tài liệu đính kèm

danh-sach-sinh-vien-dai-hoc-k29-chua-tot-nghiep-het-thoi-han-dao-tao-tai-truong_WEB_04092019.xls Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây