10:16 06/09/2019

Thông báo V/v học chương trình giáo dục QP-AN đối với sinh viên ĐHCQ khoá 35, ĐHCQ chương trình CLC khoá 7 và ĐH song bằng QT khoá 1
Tài liệu đính kèm

Tổ chức biên chế ĐH Ngân hàng.xls Tải về
Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây