16:55 07/05/2019

Thông báo V/v Hội thảo quốc gia chủ đề “Cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng”
Thông tin đăng ký liên hệ:
Link đăng kí tham gia: https://bitly.vn/2s8e 
Nguyễn Tiến Dũng – SĐT: 0358 912 864 
Nguyễn Thị Mĩ Tình – SĐT: 0988 620 972
Email: phongtvts@buh.edu.vn 
Hotline: 0936 909 192
(TS. Bùi Quang Tín – Email: tinbq@buh.edu.vn)

Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:19 - 20/07/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây