15:09 17/08/2017

Thông báo V/v thu phí và lệ phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 đối với sinh viên ĐH, LTĐH, VB2 hệ VLVH


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
8:00 - 26/05/2018
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây