16:30 07/11/2019

Thông báo V/v tổ chức kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh cuối khóa dành cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
9:30 - 03/02/2020
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây