11:17 29/12/2017

Thông báo V/v tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục


Thông báo
Sự kiện sắp diễn ra
17:00 - 25/01/2019
Ngày
Giờ
:
Phút
:
Giây