Số hiệu văn bằng 1440700
Họ và tên Cao Thị Ngọc Hà
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 02/07/1992
Nơi sinh Bình Dương
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH4
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú