Số hiệu văn bằng 00382634
Họ và tên Lê Đức Thọ
Hệ đào tạo Đại học chính quy
Giới tính Nam
Ngày sinh 10/10/1988
Nơi sinh Bình Thuận
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Lớp CN07B
Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin(Công Nghệ Thông Tin)
Khóa học 2007-2011
Năm tốt nghiệp 2012
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 190/ĐT 23/04/12
Số vào sổ 8897
Ghi chú