Số hiệu văn bằng 1440602
Họ và tên Nguyễn Hồng Cảnh
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 29/09/1985
Nơi sinh Bình Dương
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 39TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú