Số hiệu văn bằng 1440623
Họ và tên Nguyễn Hồng Hiếu
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 17/02/1992
Nơi sinh Đồng Tháp
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 38TG
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú