Số hiệu văn bằng 00382641
Họ và tên Nguyễn Sơn Nguyên
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 13/07/1992
Nơi sinh Nghệ An
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Lớp CN07A
Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin(Công Nghệ Thông Tin)
Khóa học 2007-2011
Năm tốt nghiệp 2003
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 190/ĐT 23/04/12
Số vào sổ 34234234
Ghi chú
Du học mỹDu hoc mytư vấn Du học mỹtu van du hoc mythông tin du học mỹhài cốt423 minh khaihài cốt 423 minh khaiimperia sky gardenimperia sky garden minh khai