Số hiệu văn bằng 00382641
Họ và tên Nguyễn Sơn Nguyên
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 01/07/1992
Nơi sinh Nghệ An
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Lớp CN07A
Chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin(Công Nghệ Thông Tin)
Khóa học 2007-2011
Năm tốt nghiệp 2003
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 190/ĐT 23/04/12
Số vào sổ 34234234
Ghi chú d