Số hiệu văn bằng 1440524
Họ và tên Nguyễn Thanh Hải
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 02/04/1993
Nơi sinh Tphcm
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 38A3
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học