Số hiệu văn bằng 1440704
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền Trang
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 03/04/1991
Nơi sinh Thái Bình
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH4
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Giỏi
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú