Số hiệu văn bằng 1440509
Họ và tên Nguyễn Văn Phát
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 05/08/1992
Nơi sinh Tây Ninh
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 37TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú