Số hiệu văn bằng 1440603
Họ và tên Phạm Hữu Chí
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 03/07/1978
Nơi sinh Tây Ninh
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 39TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học