Số hiệu văn bằng 697962
Họ và tên Phạm Kim Phụng
Hệ đào tạo Đại học chính quy
Giới tính Nam
Ngày sinh 06/11/1992
Nơi sinh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Lớp ÐH26MAR02
Chuyên ngành QTKD
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp QĐ:1955/QĐ-ĐHNH ngày 26/09/2016
Số vào sổ 11
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹtrường đại học mỹtriển lãm du họcthương mạithị trường