Số hiệu văn bằng 1440612
Họ và tên Phạm Kim Thảo
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 12/04/1988
Nơi sinh Tây Ninh
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 39TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú