Số hiệu văn bằng 1440679
Họ và tên Phạm Văn Thịnh
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 20/01/1991
Nơi sinh Sông Bé
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT15-NH1
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹtrường đại học mỹtriển lãm du họcthương mạithị trường