Số hiệu văn bằng 1440690
Họ và tên Phan Trọng Minh
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 26/05/1992
Nơi sinh Bến Tre
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH2
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú