Số hiệu văn bằng 1440622
Họ và tên Trần Ngọc Tuyết
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 07/09/1982
Nơi sinh Tphcm
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 39TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú