Số hiệu văn bằng 1440515
Họ và tên Võ Ngọc Vân
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 23/04/1985
Nơi sinh Tphcm
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 37TN
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học