Số hiệu văn bằng 1440702
Họ và tên Võ Nguyễn Thảo Ngân
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nam
Ngày sinh 21/09/1992
Nơi sinh B. R Vũng Tàu
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp LT14-NH4
Chuyên ngành Kế toán
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2135/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú