Số hiệu văn bằng 1440598
Họ và tên Võ Phúc Vinh
Hệ đào tạo Vừa học vừa làm
Giới tính Nữ
Ngày sinh 20/10/1986
Nơi sinh Bến Tre
Dân tộc
Quốc tịch
Lớp 39TG
Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
Khóa học
Năm tốt nghiệp 2016
Xếp loại Trung bình khá
Số Quyết định Tốt nghiệp 2134/QĐ - ĐHNH 19/10/2016
Số vào sổ
Ghi chú
du học mỹtư vấn du học mỹ trường đại học mỹtriển lãm du học