Danh sách cựu sinh viên

STT HỌ VÀTÊN CHỨC VỤ HIỆN TẠI 
 1 
Nguyễn Văn Giàu
 


Nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam
 2 
Vương Quốc NamGiám đốc NHNN Sóc Trăng – Cựu Sinh viên  Khóa 10
 3 
Nguyễn Văn Dũng
 


Cục trưởng, Cục thanh tra giám sát Ngân hàng TP.HCM -  Cựu sinh viên Khóa 2
 4 
Trần Đình Cường
 Phó Giám đốc NHNN TP. HCM – Cựu sinh viên Khóa 3
 5 
Bùi Thị SáuGiám đốc NHNN tỉnh Trà Vinh 
 6 
Tiết Văn ThànhTổng Giám đốc  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
 7 
Lê Kim HòaPhó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN - Cựu sinh viên Khóa 4
 8 
Trần Xuân HoàngPhó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN - Cựu sinh viên Khóa 4
 9 
Đỗ Minh Toàn
 


Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu - Cựu sinh viên Khóa 10
10  
Bùi Tấn TàiPhó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng TMCP Á Châu - Cựu sinh viên Khóa 12
11  
Trần Ngọc Tâm
 


Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
 


12


 
Võ Việt Trung
 


Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á
 13 

Lê Hồng Nam

Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Cựu sinh viên Khóa 6
14  
Hà Trọng Khiêm
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội - Cựu sinh viên Khóa 12
 15 
Nguyễn Đoàn Duy Ái
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP HDbank - Cựu sinh viên Khóa 3
16  
Trần Thái Hòa
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP HDbank - Cựu sinh viên Khóa 3
 17 
Phan Văn QuangTổng Giám đốc Công ty Cổ phần TMDV Bến Thành – Cựu sinh viên Khóa 5
 18 
Võ Minh TuấnChủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á - Cựu sinh viên Khóa 6
19  

Nguyễn Thanh TùngTổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - Cựu sinh viên Khóa 6
20 
Nguyễn Ngọc TâmPhó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Đông Á
 21 
Diệp Bảo ChâuPhó Tổng Giám đốc điều hành SCB - Cựu sinh viên Khóa 10
 22 
Nguyễn Quốc HươngPhó Tổng Giám đốc Eximbank
 23 
Nguyễn Thị Thu HàThành viên HĐQT,  P. Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt – Cựu sinh viên Khóa 9
 24 
Phạm Thị Mỹ ChiPhó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bản Việt - Cựu sinh viên Khóa 3