Những mục tiêu cơ bản cho việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

 NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN CHO VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

PGS. TS. Lý Hoàng Ánh
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

 1. Tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, dạy học tại các trường đại học đã được chứng minh rõ nét bằng thực tiễn giáo dục ở trong và ngoài nước những năm qua. Chính thực tiễn đã cho thấy rằng, việc ứng dụng công CNTT trong giảng dạy, học tập và quản lý là xu thế tất yếu của các trường đại học nói chung, trong đó có Đại học Ngân hàng TP. HCM (ĐHNH TP.HCM) nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. 
    Nhiều năm qua, do tầm quan trọng của CNTT trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, Chỉnh phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong trường học từ rất sớm. Ngày 10/04/2007, Chính phủ đã có Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tiếp đến, trong Chỉ thị 58CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông với định hướng chiến lược “CNTT là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, Chỉ thị chỉ rõ: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục và đào tạo, kết nối Internet với tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo. Từ năm học 2007 – 2008, căn cứ nhiệm vụ năm học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT. Đặc biệt năm học 2008 – 2009 được Bộ GD&ĐT lấy làm năm học Công nghệ thông tin. Một trong những nhiệm vụ về CNTT năm học 2011 – 2012 là “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trường phổ thông nhằm đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT”. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua các trường đã chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, ngày 28/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QÐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.
2. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả của ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, ngay từ những ngày đầu thành lập, Trường ĐHNH TP.HCM đã đặc biệt quan tâm và quyết tâm đưa CNTT vào công tác quản lý và giảng dạy. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực không ngừng của nhà trường, đến nay, 100% các khoa, phòng, ban chức năng, trung tâm và giảng viên của nhà trường đều đã áp dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy, cũng như các thiết bị hỗ trợ để phục vụ công tác chuyên môn. Tính đến thời điểm hiện nay, trường ĐHNH Tp.HCM đã khai thác, sử dụng thành công hàng loạt các ứng dụng CNTT phục vụ việc quản lý, tiêu biểu có thể kể đến như: Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo; Phần mềm chấm thi trên máy; Phần mềm quản lý tuyển sinh; Phần mềm quản lý tài sản; Hệ thống Website; Hệ thống mạng wifi; Hệ thống mạng nội bộ; Thư điện tử; Phần mềm quản lý người học; Bài giảng điện tử… Những ứng dụng này là một “cú hích” mang tính đột phá trong công tác quản lý đào tạo của trường ĐHNH TP. HCM.
    Việc ứng dụng CNTT trong thời gian qua tại trường ĐHNH TP.HCM đã mang lại những hiệu quả cao trong công tác quản lý và điều hành nhà trường nhờ những ưu điểm sau:  
Cho phép giảng viên, cán bộ quản lý có thể làm việc ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần máy 
Các cấp quản lý giáo dục có thể nắm được tình hình, số liệu thống kê của các nhà trường học một cách nhanh chóng, kịp thời.
Cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, dễ đảm bảo an toàn.
Khi triển khai hệ thống quản lý qua mạng, nhà trường tiết kiệm kinh phí trong việc trang bị máy chủ, thiết bị mạng, nhân lực quản trị mạng, bản quyền phần mềm
Thông quan hệ thống Website công tác quản lý đào tạo đã đáp ứng được phần lớn các yêu cầu từ phía sinh viên, cán bộ giảng viên và các đơn vị trong trường cụ thể như:
   Giảm được phần lớn thời gian giải đáp thắc mắc của người học bằng cách đưa toàn bộ thông tin lên website.
   Website cũng là để nhà trường cung cấp các thông tin quan trọng cho người học, cán bộ giảng viên, nhà tuyển dụng, cung cấp các thông tin công khai của trường theo quy định của BGD&ĐT và cũng là nơi quảng bá hình ảnh của trường tới các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
   Giúp nhà trường tiết kiệm được nhiều công sức, tiền bạc bằng cách đưa các thông báo, công văn lên websie thay vì chuyển bằng giấy như trước đây
    Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tại Trường ĐHNH TP. HCM thời gian vừa quan cũng nảy sinh một số vấn đề:
      Đòi hỏi phải có hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh
      Đòi hỏi phải triển khai đồng bộ ở các cấp
      Phải có sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống
      Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên phải có trình độ tin học nhất định
     Chú trọng kiểu “số hóa” theo quy trình sẵn có, trong khi các quy trình đào tạo của các trường đại học lại  khác nhau và chưa được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế 1 
      Đến nay vẫn chưa có phần mềm “lõi” về quản lý điều hành trong phạm vi sở và các cơ quan trực thuộc Bộ Giáo dục - Đào tạo và chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chung.
    Với những đặc điểm ở trên, chúng tôi cho rằng, giai đoạn sắp tới, việc ứng dụng CNTT tại Trường ĐHNH TP.HCM cần chú trọng vào việc xác định các mục tiêu. Cụ thể là:
    Mục tiêu tổng quát
Phát triển hệ thống quản trị đại học tiên tiến dựa trên cơ sở hạ tầng thông tin và công nghệ hiện đại.
Tạo điều kiện phát triển ứng dụng CNTT một cách rộng rãi và có hệ thống vào các hoạt động nội bộ của tất cả các đơn vị trong trường ĐHNH TP. HCM, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động trong đó có các dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị, cán bộ và sinh viên.
    Mục tiêu cụ thể
Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn trường ĐHNH TP.HCM trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.
Xây dựng chuẩn dữ liệu để tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu của các đơn vị. Bảo đảm tính cấu trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc và kết nối điện tử thuận lợi giữa các đơn vị trong Trường ĐHNH TP. HCM.
100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong nhà trường được thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử
100% cán bộ, giảng viên và sinh viên đại học chính qui, học viên cao học và nghiên cứu sinh được cung cấp tài khoản và dịch vụ internet và thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, giao dịch
Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên được quản lý chung trên mạng với quy mô toàn trường
Xây dựng thư viện số và nhà sách số của Trường ĐHNH TP. HCM
Số hóa tài liệu, giáo trình, tài liệu nghiên cứu khoa học, công trình khoa học, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường
Xây dựng website bằng hai ngôn ngữ Việt – Anh để thuận lợi cho công tác hội nhập và hợp tác quốc tế.
    3. Thời gian sắp tới, chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, Trường ĐHNH TP. HCM sẽ ứng dụng CNTT một cách thực sự có hiệu quả cho công tác đào tạo, quản lý tại trường. Điều này sẽ góp phần quan trọng hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, tạo “thế” và “lực” cho Trường ĐHNH TP. HCM ngày càng phát triển vững mạnh./.
  Chúng tôi cho rằng, việc kém phát triển ứng dụng CNTT chính là 1 trong những nguyên nhân khiến đến giờ vẫn chưa có trường đại học nào ở Việt Nam lọt vào danh sách Top 100 trường đại học của khu vực. Chi tiết, quí vị có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.webometrics.info/en/Asia/Vietnam
. Mới đây nhất, Tạp chí The Times Higher Education - Thomson Reuters, là một trong những Tạp chí giáo dục uy tín của nước Anh nói riêng và là một trong những ấn phẩm danh tiếng, nguồn thông tin đáng tin cậy về giáo dục Đại học toàn cầu đã công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên Thế giới và các trường đại học Châu Á dựa trên 13 tiêu chỉ thuộc 5 lĩnh vực. Trong lần công bố này, vẫn không thấy “tăm hơi” của trường Đại học Việt Nam nào. Chi tiết:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking/region/asia