Hội thảo khoa học: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng tại Việt Nam

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đã, đang phục hồi từ đại dịch COVID-19, chuyển đổi số đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng được xem là một trong những định hướng ưu tiên của Chính phủ. Phát triển ngân hàng số, trở thành ngân hàng số hàng đầu là mục tiêu chủ yếu của nhiều ngân hàng thương mại hiện nay. Thực hiện chuyển đổi số trong ngân hàng không còn là vấn đề của sự lựa chọn nữa mà sẽ là định hình tương lai.

Thực tế, ngành Ngân hàng thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã và đang có nhiều thay đổi đáng kể với ứng dụng chuyển đổi số, bên cạnh đó, các công ty tài chính công nghệ (Fintech) đã làm thay đổi thị trường với sự xuất hiện của Blockchain và tiền điện tử... Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng không chỉ đơn giản là ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Blockchain... thay vào đó là chuyển đổi toàn bộ mô hình, chiến lược và văn hóa kinh doanh của ngân hàng trên nền tảng đổi mới công nghệ. 

Xuất phát từ thực tế đó, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng tại Việt Nam”.

Link đăng ký tham dự: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEjUuCZGhvvJUJ5yZWqT9drJge__Tq0aSFjFFKA0ITfT9VjQ/viewform

Liên hệ ban tổ chức: hoithaochuyendoiso2022@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp!