Hội thảo Khoa học “Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên”

Chương trình Hội thảo gồm 02 phần: Phiên toàn thể và Phiên tiểu ban chuyên đề.

Phiên toàn thể có sự tham gia trình bày tham luận của 2 diễn giả chính, là Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM, Ông Nguyễn Việt Dũng, TS. Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh và TS. Phạm Xuân Kiên - Trưởng ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là những chuyên gia về lĩnh vực định hướng phát triển chuyển đổi số, phát triển trong tương lai và lập kế hoạch hợp tác nghiên cứu về các chủ đề có liên quan.

Các phiên tiểu ban chuyên đề được chia thành 02 tiểu ban với 12 bài báo cáo thuộc hai chủ đề là “Giải pháp công nghệ” và “Nâng cao năng lực giáo dục”, cụ thể:

Phiên Tiểu ban 1 – Giải pháp công nghệ (06 báo cáo oral): Tập trung nghiên cứu về các mô hình, giải pháp trí tuệ nhân tạo, AioT, cải tiến hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ. Các đề tài nghiên cứu về công nghệ mới mà Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu: Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (blockchain), dữ liệu lớn (Big Data)..

Phiên Tiểu ban 2 – Nâng cao năng lực giáo dục (06 báo cáo oral): Nghiên cứu đề xuất chính sách chuyển đổi số cho thanh niên, và những giải pháp nâng cao năng lực giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.