Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Vinh