Say to Succeed - Cuộc thi Hùng biện

Say to Succeed - Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho người trẻ, hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng do CLB Hùng biện Mầm Sống tổ chức.

------------------
Đơn vị đối tác chiến lược: Quỹ Khởi sự Từ Tâm 
Đơn vị tài trợ vàng: Thịnh Vượng Chung
Đơn vị tài trợ đồng: Học viện Ngôn từ - Word Academy 
Đơn vị tài trợ đồng hành: 9Soul, Dự án sách về quê lập nghiệp, Công ty TNHH MTV Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Chí Dũng, IDP, Dopassion, Weset
Edu2Review
Đơn vị bảo trợ truyền thông: Ybox, Yans YAN, iVolunteerVietnam, Adsangtao, VinaAspire, B4T
Đơn vị bảo trợ hình ảnh: Aday media