Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân năm 2022

 

Sinh viên xem hướng dẫn nhận bằng tốt nghiệp đợt xét công nhận tốt nghiệp tháng 06 năm 2022 Tại đây