Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 - 2022Sinh viên thuộc đối tượng ở phần (I) kê khai thông tin hưởng chế độ chính sách online tại đây
Để cập nhật thông tin kết quả xét duyệt, sinh viên truy cập website của Trường tại link: https://phongctsv.buh.edu.vn/  (mục: Chế độ Chính sách)