Thông báo về việc nộp hồ sơ xét hưởng trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2021 - 2022Sinh viên thuộc đối tượng ở phần (I) kê khai thông tin hưởng TCXH online tại đây
Để cập nhật thông tin kết quả xét duyệt, sinh viên truy cập website của Trường tại link: https://phongctsv.buh.edu.vn/  (mục: Chế độ Chính sách)